Αρχική2019-02-05T10:47:46+00:00
bannerespa

I ΣΧΕΤΙΚΑ

Η εταιρία KKsolar ιδρύθηκε το 2006 με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές. Το 2012 οι μέτοχοι αντιλήφθηκαν την ευκαιρία να επενδύσουν στον ανερχόμενο κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Α.Π.Ε.), προσφέροντας παράλληλα στο αυξανόμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μετά από εκτενή έρευνα αγοράς αποφάσισαν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις γιατί:

I ΤΟ 2013

προχώρησαν στην κατασκευή και εκμετάλλευση 2 φωτοβολταϊκών πάρκων 100Kwp έκαστο. Οι δύο εγκαταστάσεις παράγουν συνεχώς και το 2017 οι μέτοχοι προχώρησαν σε αναβάθμιση μεγάλου τμήματος του εξοπλισμού προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες.

kksolar

I ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

έχουν υιοθετήσει τον πράσινο τρόπο ζωής στην καθημερινή τους ζωή, εφαρμόζοντας τις ιδέες της ανακύκλωσης αλλά κυκλοφορώντας με αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που δεν εκπέμπουν καθόλου ρύπους, κάνοντας πράξη την οικολογία.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

I  ΡΥΖΟΜΥΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 Kwp κατασκευάστηκε τον Φεβρουάριο 2013 στην περιοχή Ριζόμυλος Μαγνησίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

I  ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το δεύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 Kwp κατασκευάστηκε τον Ιούνιο 2013 στην περιοχή Δολιανά Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ