Ρυζόμυλοι Μαγνησίας2019-01-23T10:42:24+00:00

I ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΥΖΟΜΥΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 Kwp κατασκευάστηκε τον Φεβρουάριο 2013 στην περιοχή Ριζόμυλος Μαγνησίας.

Το 2017 η  εταιρία προχώρησε σε σημαντική επένδυση αναβάθμισης του εξοπλισμού, με αντικατάσταση τμήματος των panel (20KWp) με νέα σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών σταθερών βάσεων με κινητές καινούριες τύπου solar trackers με σκοπό την αύξηση της παραγόμενης ενέργειας.

Η επένδυση εντάχθηκε και υλοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020,  και βρίσκεται στην τελική  φάση διοικητικής ολοκλήρωσης και ελέγχου.

Τα trackers  αυξάνουν την απόδοση της επένδυσης του φωτοβολταϊκού συστήματος και αποδίδουν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

I ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

I ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ SOLAR TRACKER